Satirens kunst

//Annonse i tekst//

Hva er satire

Satire: en måte å skrive og uttrykke seg på som virker enkel, men som virkelig ikke er det!

Satire er en litterær ‘kunstform’ som faktisk er nokså vanskelig å få til, og denne formen å skrive på skal vi lære mer om på disse sidene.

Vi starter med en enkel definisjon av ordet satire: satire er et litterært begrep og en form for retorikk som bruker flere virkemidler for å eksponere feil, kritisere samfunnet og gjøre latter av politikk. Slike virkemidler inkluderer både humor, ironi og overdrivelser.

Klar til fortsettelsen? Vi kjører på!

Trenger du litt ekstra cash i lomma? I Norge lånes det penger via Lånemegleren.no. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Hva er satire?

Hva mener man egentlig med satire? Satire er en måte å skrive på som har som mål å latterliggjøre og peke på forskjellige feil i samfunnet. Denne latterliggjøringen maskeres ofte i humor.

Når man bruker satire er forfatterens intensjon å eksponere hva den mener er et ‘problem’ i samfunnet. Dette problemet kan være både populært eller politisk.

Poenget med satiren er ikke bare å avsløre men også initiere forandring – forfatteren ser et problem og vil ha det korrigert. Humor er en effektiv måte å eksponere feil eller mangler på og blir generelt sett bedre mottatt enn direkte kommentarer. En vanlig eksempel på bruk av satire og humor for å initiere forandring er politiske tegninger.

Politiske tegninger gir skribenten en arena å kritisere samfunnet på. Tegneren gjør dette gjennom humor. Tegneserier mottas som regel godt fordi publikum, uansett om de er for eller i mot tegnerens syn eller ikke, kan le av temaet. Men, skribenten har en intensjon om å peke ut en spesiell mangel som den mener behøves å korrigeres.

Satire vs ironi

Satire i seg selv er en egen sjanger innenfor skriving, mens ironi er verktøyet satirikerne bruker til å kommunisere ut sitt standpunkt.

Ironi er en kontrast mellom hva som er forventet og hva som faktisk inntreffer. For eksempel så forventer man ikke at en brannstasjon brenner ned – en slik hendelse ville vært ironisk.

Ironi brukes ofte i satire for å eksponere feil. I Jonathan Swifts satiriske essay ‘Et beskjedent forslag’ bruker forfatteren ironi på en effektiv måte for å kommunisere ut sitt standpunkt:

Det er ironisk at den irske regjeringen ikke kunne løse problemene med fattigdom og hungersnød, men allikevel klarer Swift å komponere en komplett levedyktig løsning. Swifts løsning er også ironisk: man ville ikke forvente at hans forslag inkluderte å fø opp flere barn. Faktisk; publikum ville sannsynligvis akspetere alt annet enn dét.

Satirikere inkluderer ofte ironi for å utheve sitt poeng og for å vise akkurat hvor skjerpende feilene i samfunnet er.

Moderne eksempler på satire

Satire brukes masse også i dag, og blant annet er en av Norges mest kjente og aller beste satirikere Are Kalvø. Kalvø har hatt faste spalter i radioen hvor han har kommet med sine betraktninger på samfunnet, men har også hatt tv-programmer og spalter i aviser hvor han har raljert over samfunnet – og blant annet brukt mye ironi. Under ser du Kalvøs korte satiriske innslag som ble laget for Redd Barna – det er fantastisk!

Hva er målet med satiren

Satiren som en måte å skrive på har en lang historie. Grekerne skrev satiriske teaterstykker, mens romerne skrev satiriske dikt. Ordet satire stammer fra det greske ordet satyrs, og dette er en type gresk komedie.

Humor er metoden som som tillater skriveren å snakke med straffefrihet. Uten humor ville skribenten åpnes seg for kritikk. Uanset, det er gjennom satiren og humoren som brukes i den at en skribent kan tillate seg å laterliggjøre uten å bli straffet for det, eller at det utløser kritikk i ettertid.

Til syvende og sist: som vi sa er det satirikerens mål å peke på feil eller mangler eller skavanker i et samfunn for å inspirere til forandring.

Oppsummering om satiren

Da har du fått en liten smaksprøve av hva satire er og vi tar en liten oppsummering her.

Satire…
– er en skrivemåte som med vilje latterliggjør og peker på et problem i samfunnet
– er humoristisk og ironisk
– har som intensjon å inspirere og initiere til forandring