Terrorangrepet: Boktrykkerkunsten kan ha skylden

Mektigere enn sverdet, men skremmende nok fritt tilgjengelig også for høyreekstremister, enn så lenge. Foto: Ink Pens © by TMAB2003

Vagbladet har snakket med eksperter som har tatt «ekspert» som mellomnavn for å ha bedre kontroll med hvordan de blir presentert når de er på Dagsrevyen, og blant disse ekspertene er det full enighet om at dersom man bare på en eller annen måte hadde kunnet forhindre folk fra å lese og skrive ville mange av de siste hundreårs grusomheter vært unngått.

Både boktrykkerkunsten, kortbølgeradioen og dataspill hvor man går rundt med rare hatter og skyter kuler av ild trekkes nå fram som mulige syndebukker i jakten på hva som får en terrorist til å bli nettopp det.

 

 

 

 

 

Pennen er mektigere enn sverdet

– Ta en helt vanlig kulepenn, sier en av ekspertene til Vagbladet. – Det hersker bred enighet om at den er mektigere enn sverdet, men allikevel finnes det store mengder av dem både hos privatpersoner og bedrifter rundt om i hele Norge. Noen melder seg på kurs ved universitetet for å få opplæring i bruken av penner, men selv uskolerte kan forårsake betydelig skade. Og da boktrykkerkunsten kom kunne plutselig einstøinger over hele Europa utveksle sine forskrudde ideer om hva som var galt med samfunnet. Noe av det første den nye oppfinnelsen ble brukt til var da også å mangfoldiggjøre forferdelige beretninger om nedslakting av hele folkeslag og krystallklare oppfordringer om å omvende alle meningsmotstandere!

– Du tenker på Bibelen?

– Ja. Hadde ikke denne ideologien blitt spredd til så mange uten at myndighetene grep inn ville vi for eksempel unngått korstogene og slaget på Stiklestad.

 

Redskap for propaganda

En annen ekspert, som blant annet er ekspert på nye medier (men bare før 1950), nevner skrivemaskinen og radioen som eksempler på oppfinnelser som egentlig bare har ført økt hat og polarisering av samfunnsdebatten. – Fram til 1600-tallet hersket det gemyttlig enighet om at jorda var universets midtpunkt, og de som var uenige ble brent. Vi kan bare tenke oss hvilken redselsspiral samfunnet ville blitt kastet ut i dersom sola-som-midtpunkt-ekstremistene hadde hatt tilgang til å spre flyveblader eller radiosendinger som argumenterte for et helt annet verdensbilde, i tillegg anonymt slik skikken ofte var med bokutgivelser på den tiden.

Vår ekspert argumenterer videre for analfabetisme som det tryggeste styrersettet dersom man virkelig er interessert i å demme opp for høyreekstremismen. – Hadde vi ikke kunnet lese og skrive hadde ikke Anders Behring Breivik hatt noe publikum, avslutter han før han haster avgårde til neste TV-studio.

 

Flattr this!

Emneord: , , , , , , ,