Faremo blir nok kvitt barna til slutt

Foto: Håkon M.E. Sundaune

Født i Norge. OG riktig hudfarge. Han kan fortsette å bo på Nesoddtangen. Foto: Håkon M. E. Sundaune

SSB fortsetter med sine Frankenstein-aktige statistikker over når nordmenn blir i mindretall i Oslo og byen formodentlig hurtig degenererer tilbake til middelalderen (hvor det, host, var araberne som holdt lyset brennende for å si det sånn). Imens finsliper justisminister Grete Faremo alternative strategier for å bli kvitt disse brysomme barna som potensielt kan bli en stor belastning for Norge hvis de får vokse opp her. Man kan som kjent ikke BÅDE bli justisminister, bistandsminister, forsvarsminister og olje- og energiminister (og direktør i Microsoft) uten å være usedvanlig begavet og evne å se en sak fra flere vinkler.

 

 

 

 

Vagbladet har fått tak i noen forslag som ligger på blokka nede i krypten hos statssekretærene:

Sette dem ut i skogen

En idé helt i tråd med tidligere tiders (1000-tallets) strenge familieplanleggingspolitikk, også da prinsippfast håndhevd av datidens embedsverk og beslutningstagere. Har vist seg særdeles effektivt, og i våre dager også gjenstand for synergieffekter vis-à-vis Landbruksdepartementet i forbindelse med forvaltning av rovdyrbestanden.

Svømmetrening uten oppsyn

Frigjør ressurser i skolen, eventuelt til ADHD-utredning og medisinering av barn som ikke faller innenfor normalen eller gjennomføring av flere nasjonale prøver som kan si oss noe om hvor langt akademisk ansatte er villige til å stikke små passerhull i sin egen integritet for å få en pen score på en liste. Og noen barn vil drukne, kanskje mange, men som embedsverket vil påpeke så er det foreldrene som er ansvarlige for å sette sine barn i denne situasjonen. En anført ulempe er at det jo nå, som alltid, vil medføre visse utgifter å fylle bassengene med vann, siden det antas at basseng uten vann ikke vil ha den ønskede effekt.

Ansette dem som sykepleiere mot at de betaler klekkelig for seg

Vi er relativt sikre på at en møbelsnekker, en eiendomsmegler, en bruktbilselger eller i verste fall en statssekretær kan formidle kontakt slik at barna kan få seg et relativt belastende yrke i ung alder og gjemmes bort i overprisede leiligheter. En fascinerende fasett ved new public management. Også her trekkes det paralleller til vikingenes lignende behov for arbeidsinnvandring og hvordan dette ble søkt løst gjennom «fri flyt av arbeidskraft i Europa», ikke sjelden akkompagnert av en form for arbeidsavtaler så robuste at Oslo Universitetssykehus faktisk benytter seg av dem den dag i dag.

Barnesoldater i Afghanistan

Som Prøysen sier det: «Vips under senga med veldig hast, og uten at pompen blir sittende fast». Dette er det knapt noen i Telemark bataljon som klarer, og barna vil jo således være perfekt egnet til å ta ut fiendtlige mål ved hjelp av kløktig plasserte sprengladninger etc. Sangen forteller forsåvidt også at «en gang skal Lillebror bli fryktelig stor», men statssekretær Lønseth er raskt ute med å påpeke at i den grad dette medfører riktighet så kommer det ikke til å skje i Norge. – Hvem vet, de lyver jo som et helvete hele tiden, så mange av dem kommer jo kanskje fra Afghanistan i utgangspunktet for alt vi vet.

Forsøkskaniner

La oss være ærlige med oss selv. Eller la oss i det minste gi helsedirektør Bjørn Inge Larsen en støttende hånd siden han aldri gjør noe feil uansett: Vi trenger kanskje noen til å teste ut den neste svine-/fugle-/koala-/lappugleinfluensa-vaksinen. Hvem egner seg bedre enn de vi snart skal kvitte oss med uansett? Og vent, la oss være ENDA ærligere: Får de narkolepsi vil det jo unektelig legge beslag på langt mindre ressurser hos UDI å få dem sendt ut av landet. Det er jo bare å fly dem avgårde en gang de sovner.

Det enkle er ofte det beste

Som det ble påpekt i fredagens «Nytt på nytt» kunne man jo simpelthen i framtida sende barna ut av landet etter hvert som de blir født. Da vil jo SSBs dystre statistikker aldri gå i oppfyllelse, innvandrerne dø ut av seg selv og hvite, rene, smakfulle nordmenn være i flertall både på Tøyen og Frogner til evig tid. Case closed, problem solved. På tide å dra i Holmenkollen og spise pølse.

Flattr this!

Emneord: , , , , , , , , , , , , , ,